Aktif Yaşam

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Kalça Ağrısı

Kalça Ağrısı Nedir ?

Vücudumuzdaki en büyük ekleme sahip olan kalça, oturma dahil birçok pozisyonda yük ve basınç altındadır. Güçlü bir eklem yapısına sahip olan kalçada kas, tendon, sinir gibi oluşumlar bulunur. Bu oluşumların herhangi birinden kaynaklanan problem kişinin ağrı hissetmesine neden olur. Genel olarak ağrının lokasyonu, problemin hangi dokuda olduğu hakkında bilgi verir.

Neden Olur ?

 • Kalça eklemi kireçlenmesi (koksartroz)
 • Bel fıtığı
 • Kas spazmı
 • Aşırı fiziksel aktivite sonrası
 • Yaşlanma
 • Eklemde iltihap
 • Nekroz (kalça ekleminin damarlar yoluyla yeterince beslenememesi sonucu kemik doku kaybı)
 • Bursit (kas, tendon eklem kavşağındaki kayganlığı saylayıcı keseciklerin iltihabı)
 • Kas yırtılması
 • Ankilozan spondilit
 • Yapısal bozukluk

Kimlerde Görülür ?

 • Ağır spor yapanlar veya hafif çok tekrarlı spor yapanlar
 • Yaşlılar
 • Aşırı kilolu olanlar
 • Uzun süreli oturarak çalışanlar
 • Bel ağrısı olanlar
 • Bel fıtığı olanlar
 • Kalça çıkığı olanlar
 • Kemik erimesi olanlar
 • Kalça protezi olanlar
 • Bacak kısalığı olanlar

Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Seyreder ?

Kalça ağrısı sık görülen bir şikayettir ve ayırıcı tanıyı koymak oldukça zordur. Farklı hastalar tarafından farklı problemlerin kalça ağrısı olarak adlandırılması bu zorluğu artırmaktadır. . Böyle bir durumda kalça ağrısı olan hastayı değerlendiren hekim öncelikle hasta hikayesi ve fizik muayene bulguları ile ağrının fiziksel kaynağını bulmalı ve sonrasında ağrıdan sorumlu patofizyolojik durumu teşhis etmelidir. Ağrının ne zaman arttığı, ne zaman azaldığı sorgulanmalıdır, ayakta iken artan, dinlenmekle azalan bir ağrıda eklem dejenerasyonu, geceleri artan, aktivite ile azalan ağrıda inflamatuvar (iltihabi) nedenler akla gelmelidir. Yan yatış pozisyonunda kalçanın yanındaki ağrıda artış, trokanterik bursiti, oturmakla artan ağrı ise iskiogluteal bursiti düşündürür. Kasığında ağrı veya kalçada hareket kısıtlılığı olan ve/veya steroid tedavisi öyküsü olan hastada ise femur başı avasküler nekrozu mutlaka akla gelmelidir. Özellikle kadınlarda geceleri artan pelvik kuşak ağrısı ise akla intrapelvik patolojileri getirmelidir. Fizik muayenede hasta yürüyüşü, komşu eklemlerin muayenesi, dokunmayla hassasiyet ve nörolojik muayene önemlidir. Ayrıca direkt grafi, ultrason, MRG veya tomografi gibi yöntemler gerekli ise istenmelidir.
Sebebi ne olursa olsun uzun süren kalça ağrıları kesinlikle ciddiye alınmalıdır. Bu ağrıların seyri, başlarda görülen belirtilerin şiddetlenerek artmasıyla sonuçlanabilir ve geri dönüşsüz sonuçlara yol açabilir.

Nasıl Tedavi Edilir ?

Kalça ağrısının nedeni bulunduktan sonra tanıya uygun tedaviler yapılır. Kalça ağrısı olan bir hastanın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına başvurması uygundur.

Akut durumlarda kalçaya binen yükü azaltmak için kısa süreli istirahat verilebilir. Hasta kilolu ise kilo vermesi sağlanmalıdır. Kireçlenmelerde ağrı kesiciler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kas spazmında kas gevşeticiler kullanılabilir. Kalça ağrılarında tanıya göre lokal sıcak/soğuk uygulama ve fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılır. Baston, yürüteç gibi yardımcı cihazlar ekleme binen yükü azaltmada ve dengeyi sağlamada kullanılabilir. Egzersizler, en az fizik tedavi ve ilaç tedavisi kadar etkilidir. Egzersizler sadece tedavi edici değildir, aynı zamanda ağrının sıklığını da azaltır, tekrar etmesini engeller. Yumuşak doku problemlerinde (kas, sinir bursa veya tendon) kortizon veya lokal anestetik enjeksiyonları uygulanabilir. Kalça eklemi ileri derecede yıpranmış ve ağrısı geçmeyen hastalarda veya doğuştan kalça problemi olan vakalarda ameliyat gerekebilir Yansıyan ağrılarda (bel fıtığı ağrısı) ağrının asıl kaynağı bulunarak tedavi ona yönelik yapılmalıdır. Altta yatan enfeksiyon, kanser gibi hastalıklarda hasta ilgili branşlara yönlendirilir.

Kurumumuzda Neler Yapılır ?

Yapılan muayene sonucu fizik tedaviye alınmasına karar verilen hastaya, kalça ağrısına neden olan probleme yönelik tedavi yapılır. Bu ağrı kalça ekleminden kaynaklanabileceği gibi, bel fıtığından kaynaklanan ve kalçada hissedilen bir ağrı olabilir. Hastalığın kaynağı yapılan tedaviyi değiştireceği için aşağıdaki uygulamalar uygun şekilde kombine edilerek en iyi netice alınır.

 • Yüzeysel sıcak ve soğuklar
 • Derin ısıtıcılar (ultrason, laser)
 • Elektroterapi
 • Manuel terapi (mobilizasyon, manipulasyon)
 • Lokal enjeksiyonlar (epidural steroid enjeksiyonu, PRP)
 • Kinezyolojik bantlama
 • ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)
 • Acustic wave theraphy (AWT)
 • Tıbbi Masaj
 • Lazer
 • Manyetik alan
 • Kişiye özel egzersiz