Aktif Yaşam

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Sırt Ağrısı

Sırt Ağrısı Nedir ?

Sırtın fonksiyonel yapısı; 12 omur, arkada faset eklemleri, omurlar arasında önde disk denen yastıkçıklar ve arkada deliklerden çıkan spinal sinirlerden oluşur. Sırt omurga hareketleri; göğüs kafesinden dolayı, boyun ve bel omurga hareketlerine göre daha azdır. Hareket az ve kısıtlı olduğu için toplumda hemen hemen herkes hayatının bir döneminde sırt ağrısı hissetmiştir. Bu ağrıların büyük çoğunluğu ciddi durumlar değildir.

Neden olur ?

Sedanter (düzensiz fiziksel aktivitelerin olduğu ya da fiziksel aktivitenin hiç olmadığı) yaşam tarzı.


Fibromiyalji;

Yukarda bahsettiğimiz sedanter yaşama bağlı olarak gelişen sırt dışında kürek kemikleri, omuzlara da yayılabilen ve yaygın vücut ağrısı yapabilen sık görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Stres, kaygı ve benzeri faktörler de fibromiyaljiyi artırabilir.


Yaralanmalar, travmalar;
Spor yaralanmaları,trafik kazaları ve benzer yaralanmalar da sırt ağrısının sebebi olabilir.. Kaslarda ezilme ve gerilme tarzı basit yaralanmalar, çeşitli kırıklar buna örnek gösterilebilir.


Kemik erimesi;
Kemik yoğunluğunun azalması nedeniyle omurlarda oluşan çökme kırıkları sırt ağrısı sebebi olabilir.


Sırt fıtığı;
Daha sıklıkla boyun ve belde görülen Omurlar arasındaki yastıkçıklar olan disklerdeki fıtıklar . Daha az sıklıkla sırt bölgesinde de fıtık olabilir. Fıtık oluştuğu segmente göre kuşak şeklinde ağrı veya karıncalanma yapabilir.


Deformite (skolyoz, kifoz vb);
Omurga eğriliklerinde yaş ilerledikçe eklem dejenerasyonunun da eklenmesiyle sırt ağrısı sebebi olabilir.


Romatizmal hastalıklar;
Kemik ve eklemlerin çevresindeki bağ dokularından köken alan ve kemik-kas-eklem ağrıları ile kendini gösteren hastalıklar grubudur. Romatizmal hastalıklar her yaşta görülebilir.


Tümörler;
Omurgaya ait kemik veya sinir yapılardan kaynaklı iyi ve kötü huylu tümörler sırt ağrısı yapabileceği gibi meme, akciğer, prostat vb tümörler de omurgaya yayılım göstererek sırt ağrısı yapabilirler.Ağrı istirahatle geçmez. Ani kilo kayıpları, halsizlik ateş eşlik edebilir.


Dejeneratif değişiklikler;
Yaşla birlikte omurlar arasındaki eklemlerde ve disklerde bozukluklar ve kireçlenmeler meydana gelir. Diskler sıvı içeriklerini kaybederek bombeleşmeler oluşturabilirler. Bu değişiklikler omurlar arasındaki mesafelerin azalması sonucu ağrıya sebep olabilir.


Yansıyan ağrılar;
Sırt ağrıları, ayrıca sırt bölgesindeki kas ve kemikler dışında, vücudun çeşitli bölgelerindeki organlardan kaynaklanan ‘yansıyan ağrılar’ nedeniyle de oluşabilir. (akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, mide problemleri vb.)


Diğer sebepler;
Çeşitli metabolik ve mikrobik durumlar da sırt ağrısı sebebi olabilirler.

Kimlerde Görülür ?

  • Sürekli aynı pozisyonda çalışmak, öne eğilerek çalışmak, kalçalar ve ayaklar sabitken gövdeyi döndürmek,
  • Ağır kaldırmak ve taşımak, tekrarlayan aktiviteleri gerektiren işler yapmak titreşime maruz kalmak
  • Günlük yaşamda hareketsiz bir yaşam şeklinin benimsenmesi,
  • Sırt-bel ve boyun kaslarının güçsüzlüğü,
  • Şişmanlık
  • Sigara içmek
  • Kemik erimesi buluna orta yaş üstü veya yaşlı olmak
  • eklem romatizması rahatsızlığı olmak
  • İş memnuniyetsizliği, monoton iş yaşamı
  • Aile ve iş hayatındaki sorunlar

Nasıl Tedavi Edilir ?

İstirahat;Sırt ağrısına neden olan birçok durumda ilk tedavi bölgeyi dinlendirmek ve ağrının yatışmasını beklemektir. Fakat uzun süreli hareketsizlik ağrının artmasına yol açabilir
Sıcak Uygulaması;Eğer hastanın sırtında ödem yoksa sıcak uygulama dokuları gevşetme ve bölgedeki kan akşını uyarmak için etkilidir.
Germe Egzersizleri;Sırt bölgesindeki ve omurları saran kasları ve tendonları germe, ağrının azalmasında etkin sonuçlar vermektedir.
Fizik Tedavi;Fizyoterapi birçok ağrı çeşidinde olduğu gibi sırt ağrılarında da profesyonel yaklaşımlarda bulunarak problemin tedavisi ve önlenmesi için gereklidir. Sırt problemlerini diğer bölgelerden ayıran en önemli fark, sırt için yapılacak egzersizlerin az olması ve kişinin kendi sırtına müdahalesinin zorluğudur. Fizyoterapistler hastaların sakatlık öncesi aktivite seviyesine geri dönmesi için öncelikle sırtı gevşetici sonra güçlendirici ve daha sonra hareket yeteneğini tekrar kazanması için farklı teknikler uygularlar.
P.R.P(Platelet Rich Plasma- trombositten zengin plazma);PRP kişinin kendisinden alınan kandan elde edilen iyileştirici faktörlerin yoğun olarak bulunduğu sıvıdır. Bu sıvı problemli alana enjekte edilir Maksimum etki için tekrarlanabilir.
Kortizon Enjeksiyonu;Kortizon enflamasyonu tedavi etmek için kullanılan çok güçlü fakat bir o kadar zararları da olabilen bir ilaçtır. Sırt ağrısı görülen hastalarda kullanılabilir. Kortizon kullanımı hakkında doktordan bilgi almak önemlidir.

Kurumumuzda Neler Yapılır ?

Sırt ağrısı tedavisi, ağrının kaynağına göre çeşitlilik göstermektedir.. Bazı durumlarda (kas ağrısı) egzersiz yeterli olurken, bazı durumlarda (örn.fıtık) istirahat, ilaç, traksiyon, manuel terapi,hatta ameliyat gerekebilir. Sırt ağrısı tedavisinde kullanılan yöntemler kapsamlı bir muayene sonucunda kişiye özel olarak programlanır.

Bu tedaviler;

Yüzeysel sıcak ve soğuklar
Derin ısıtıcılar (ultrason, laser)
Elektroterapi
Traksiyon (Antalgic Trak)
Manuel Terapi (mobilizasyon, manipulasyon)
Lokal enjeksiyonlar (epidural steroid enjeksiyonu, PRP)
kinezyolojik bantlama
Acustic wave theraphy (AWT)
Tıbbi Masaj
Lazer
Manyetik alan
Kişiye özel egzersiz

Yukarıdaki tedavi yöntemleri hastanın ihtiyacına göre belirlenir, uzman bir ekip tarafından uygulanır.